Organizacja

 • Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 • Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez system klasowo-lekcyjny.

 • Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów
  z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

 • Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, w której funkcjonuje internetowe centrum multimedialne.

 • Dla uczniów klas I - IV, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców szkoła organizuje świetlicę.

 • Organizację pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi określa Statut Szkoły.

 

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Samorząd Szkolny

 4. Rada Rodziców

 

Organa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi i ich kompetencje określa Statut Szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now