top of page

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8:

mgr Magdalena Prokaryn - Dynarska


Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8:

mgr Joanna Iwanicka

Wicedyrektor Przedszkola Miejskiego nr 84 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8:

mgr Maria Wielądek


 


bottom of page