top of page

Nadzór i kontrola

Placówka jako podmiot publiczny może podlegać kontrolom upoważnionych organów.


Kuratorium Oświaty:
Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły pod kontem osiągania wybranych standardów.


Kuratorium Oświaty:
Przegląd i ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i opieki.


Wydział Edukacji UMŁ:
Teczki akt osobowych pracowników administracji i pracowników pedagogicznych. Karty ewidencji czasu pracy.


Kuratorium Oświaty:
Kontrola przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli.


Biuro Audytu i Kontroli UMŁ
Gospodarka pieniężna - zaciąganie zobowiązań i windykacja należności. Inwentaryzacja.

bottom of page