top of page

KONKURSY

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

„Roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnymnr 8 w Łodzi”


OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 


Ogłoszenie o zamówieniu

Plan zagospodarowania

Przedmiar robót

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIEŃ

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wykonawcy biorący udział w działaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie przetargowe

Plan zamówień

Sprzęt dydaktyczny

Ogłoszenie o zamówieniu

Arkusz asortymentowo - cenowy

Wykonawcy biorący udział w przetargu

Informacja o wysokości środków.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Arkusz asortymentowo-cenowy

Pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.11.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Pomoce dydaktyczne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zamówieniu 25.01.2022

Arkusz asortymentowo - cenowy

Sprzęt dydaktyczno - komputerowy

Wykonawcy biorący udział w przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa sprzętu dydaktycznego-komputerowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Łodzi w ramach realizacji projektu „Kompetentna Jedynk@”

Wykonawcy biorący udział w przetargu.

Arkusz asortymentowo -cenowy - 03.02.2022

Sprzęt dydaktyczny - komputerowy

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Arkusz asortymentowo cenowy 04.02.2022

Wykonawcy biorący udział w przetargu

Wykonawcy biorący udział w przetargu 08.02.2022

Informacja o wyborze i odrzuceniu oferty

bottom of page