top of page

Rada Pedagogiczna

ZSP nr 8 zatrudnia pracowników pedagogicznych:

  • nauczycieli, pedagoga szkolnego, psychologa, bibliotekarza, wychowawców świetlicy.

 

Kompetencje określa Ustawa o systemie oświaty oraz Statuty obu jednostek.

Nauczyciele stanowią radę pedagogiczną. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

bottom of page