top of page

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8

Dane teleadresowe: 


90-212 Łódź
ul. Sterlinga 24
tel/fax(0-42) 632 07 24


e-mail: kontakt@zsp8-lodz.pl

www: https://spnr1lodz.wixsite.com/zspnr8

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8
90 – 212 Łódź
ul. Sterlinga 24

tel/fax(0-42) 632 07 24


Przedszkole Miejskie nr 84 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8

90-133 Łódź
ul. Wierzbowa 40,

tel/fax (0-42)  678 99 19

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

bottom of page