top of page

Status prawny

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest: Miasto Łódź

  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

bottom of page