top of page

Struktura własnościowa, majątek

ZSP nr 8 jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadająca osobowości prawnej. Mienie ZSP nr 8 stanowi mienie komunalne.

bottom of page