top of page

​BIBIOTEKA

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka

może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

4. Okres wypożyczenia książki nie może przekraczać 1 miesiąca (lektury 2 miesięcy).

Po upływie tego okresu, jeśli książka jest jeszcze potrzebna, należy przedłużyć termin jej oddania. Za nieterminowy zwrot książki uczeń może otrzymać każdorazowo  -10 punktów. 

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

6. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek     7.45 - 14.00

Wtorek              8.45 - 14.00

Środa                 7.45 - 14.00

Czwartek           7.45 - 14.00

Piątek                7.45 -  13.45

bottom of page