​BIBIOTEKA

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.

4.Okres wypożyczenia książki nie może przekraczać 1 miesiąca.

Po upływie tego okresu, jeśli książka jest jeszcze potrzebna, należy przedłużyć termin jej oddania.

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

6. Korzystający z czytelni wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić na konto Rady Rodziców trzykrotną antykwaryczną wartość zagubionej książki z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty „ na zakup książek do biblioteki szkolnej ”.

8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę ( pracownicy, uczniowie ) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

REGULAMIN COVID

Godziny pracy biblioteki

Poniedziałek     8.00 - 14.00

Wtorek              8.00 - 14.00

Środa                 8.00 - 14.00

Czwartek           8.00 - 14.00

Piątek                8.00 - 14.00