top of page

DLA RODZICÓW

Zebrania i konsultacje

Aby usprawnić przebieg konsultacji, prosimy rodziców/opiekunów o telefoniczny (42 632-07-24)
lub osobisty kontakt z sekretariatem Szkoły w celu zapisania się na konkretną godzinę do wybranego nauczyciela. Informacje te będą zbierane na dwa tygodnie przed terminem każdych konsultacji.​

 

Dyrektor Szkoły przyjmuje w godzinach urzędowania szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym.

DOBROWOLNA WPŁATA NA POTRZEBY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
ORAZ DOBROWOLNE WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI PROSZĘ DOKONYWAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PONIŻEJ NUMER KONTA:

 

69 1560 0013 2027 2559 7974 0001


W PRZELEWIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ INFORMACJĘ CZEGO DOTYCZY WPŁATA,
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO.

bottom of page