SEKRETARIAT

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
 

 

  • OPŁATY ZA ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ ORAZ DOBROWOLNE WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI PROSZĘ DOKONYWAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA PODANY PONIŻEJ NUMER KONTA:

69 1560 0013 2027 2559 7974 0001

 


W PRZELEWIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ INFORMACJĘ
CZEGO DOTYCZY WPŁATA, IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO.

OPŁATA ZA ŚWIETLICĘ WYNOSI 50 zł.

Dyrektor Szkoły przyjmuje w godzinach urzędowania szkoły, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Pracownicy administracyjni:

Kierownik administracyjny – Anna Godlewska

Sekretariat – Justyna Gręda 
  

                     

Napisz do nas po więcej informacji:

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.