top of page

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
                  2022/2023

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2022 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2022 r.
  3. Ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2023 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
  5. Egzamin ósmoklasisty - ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  6. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
  7. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.
bottom of page