KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2021 r.
  3. Ferie zimowe 14 - 27 lutego 2022 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
  5. Egzamin ósmoklasisty - ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
  7. Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14 października - Dzień Edukacji Narodowej
12 listopada
7 stycznia                                                                                
2 maja                                                                                   
23 maja – sprawy organizacyjne przed egzaminem klas ósmych  
24, 25, 26 maja - egzaminy ósmoklasisty                                                        
17 czerwca