top of page

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY:
Magdalena Prokaryn - Dynarska


WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Joanna Iwanicka

PSYCHOLOG/PEDAGOG SZKOLNY:

Marta Wira - psycholog
Paulina Gumienna - pedagog

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Małgorzata Tomicka
iod.zsp8@cuwo.lodz.pl

Przydział klas:
 


 

Ia - Anna Kurowska

Ib - Aleksandra Jarzębowska

IIa - Dorota Rybak

IIb - Joanna Kauc
IIc - Katarzyna Kąpielska
IIIa- Dominika Haba-Palla
IIIb - Sylwia Kwiatkowska

IVa - Monika Borowiecka

IVb - Jolanta Stępień
Va - Aleksandra Graczyk
Vb - Izabela Staszczyk
Vc - Michał Baiński
VIa- Marta Fesnak
VIb - Mikołaj Molenda
VIIa - Jacek Banasiak
VIIb - Ewa Kalińska - Iciek

VIIc - Arkadiusz Dąbrowski
VIIIa - Jakub Szewc
VIIIb - Agnieszka Pająk
VIIIc - Monika Warzywoda - Rock

 

Bandoch Jagoda - WF

Borowiecka Monika - WF, TECHNIKA

Molenda Mikołaj - WF

Zybert Andrzej - WF

Michał Baiński - WF

Boratyńska Aleksandra - RELIGIA

Moszczyńska Aleksandra - RELIGIA

Demus-Stankiewicz Magdalena - J.ANGIELSKI

Fesnak Marta - J.ANGIELSKI

Graczyk Aleksandra - J.ANGIELSKI

Iwanicka Joanna - J.ANGIELSKI

Polak Agnieszka - J.ANGIELSKI

Mielczarek  Patryk - J.ANGIELSKI

Klaudia Żebrowska - J.FRANCUSKI

Roxana Miramag Suarez - J.HISZPAŃSKI

Kwiatkowska Sylwia - ED.WCZESN.

Haba-Palla Dominika - ED.WCZESN.

Kąpielska Katarzyna- ED.WCZESN.

Kurowska Anna - ED.WCZESN.

Kauc Joanna - ED.WCZESN.

Aleksandra Jarzębowska - ED.WCZESN.

Rybak Dorota- ED.WCZESN.

Kalińska-Iciek Ewa - J.POLSKI

Okońska Małgorzata - J.POLSKI

Stępień Jolanta - J.POLSKI, ETYKA

Warzywoda-Rock Monika - J.POLSKI

Kantorska-Ciechanowska Magdalena - PLASTYKA, TECHNIKA

Krzysztof Biskupski - MUZYKA

Staszczyk Izabela - INFORMATYKA

Joanna Józefowicz - INFORMATYKA

Krupa Bożena - BIBLIOTEKA

Skobel Joanna - MATEMATYKA

Szewc Jakub - MATEMATYKA

Marlena Pustelnik  - BIOLOGIA PO FRAN.

Iskierka Marcin - HISTORIA PO FRAN.

Dąbrowski Arkadiusz - HISTORIA

Banasiak Jacek - GEOGRAFIA

Pająk Agnieszka - BIOLOGIA

Niepsuj Joanna - FIZYKA

Wojtaszczyk Violeta - CHEMIA

Szuligowska Iwona - ŚWIETLICA

Szymańska Jolanta - ŚWIETLICA

Lecheńska Mirosława - ŚWIETLICA

Drożdżyńska Danuta- ŚWIETLICA

Majewski Maciej - ŚWIETLICA

 

bottom of page