KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY:
Magdalena Prokaryn - Dynarska


WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Anita Trzmielak

PEDAGOG SZKOLNY:

Rafał Pankiewicz

PSYCHOLOG SZKOLNY:

Hanna Kądziołka - Sabanty

Przydział klas:

Ia - Dominika Haba - Palla

IIb - Sylwia Kwiatkowska

IIa – Anna Kurowska

IIb – Ewa Pietrzyk

IIIa – Dorota Rybak

IIIb – Katarzyna Kąpielska

IIIc – Joanna Kauc

IV a – Marta Fesnak

IVb – Mikołaj Molenda

Va – Jacek Banasiak

Vb – Ewa Kalińska - Iciek

VIa – Jakub Szewc

VIb – Agnieszka Pająk

VIIa – Andrzej Zybert

VIIb – Anna Żądło - Sobiepańska

VIIc – Arkadiusz Dąbrowski

VIIIa – Maria Kurowska

VIIIb – Jolanta Stępień

VIIIc – Monika Borowiecka

VIIId – Joanna Iwanicka