KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY:
Magdalena Prokaryn - Dynarska


WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Anita Trzmielak

PSYCHOLOG/PSYCHOLOG SZKOLNY:

Hanna Kądziołka - Sabanty

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Małgorzata Tomicka
iod@sp1.elodz.edu.pl

Przydział klas:

Ia - Dominika Haba - Palla

Ib - Sylwia Kwiatkowska

IIa – Anna Kurowska

IIb – Ewa Pietrzyk

IIIa – Dorota Rybak

IIIb – Katarzyna Kąpielska

IIIc – Joanna Kauc

IV a – Marta Fesnak

IVb – Mikołaj Molenda

Va – Jacek Banasiak

Vb – Ewa Kalińska - Iciek

VIa – Jakub Szewc

VIb – Agnieszka Pająk

VIIa – Andrzej Zybert

VIIb – Anna Żądło - Sobiepańska

VIIc – Arkadiusz Dąbrowski

VIIIa – Maria Kurowska

VIIIb – Jolanta Stępień

VIIIc – Monika Borowiecka

VIIId – Joanna Iwanicka

Bandoch Jagoda - WF

Borowiecka Monika - WF

Molenda Mikołaj - WF

Zybert Andrzej - WF

Boratyńska Aleksandra - RELIGIA

Moszczyńska Aleksandra - RELIGIA

Boborykin Katarzyna - J.HISZPAŃSKI

Demus-Stankiewicz Magdalena - J.ANGIELSKI

Fesnak Marta- J.ANGIELSKI

Graczyk Aleksandra- J.ANGIELSKI

Iwanicka Joanna- J.ANGIELSKI

Żądło-Sobiepańska Anna - J.FRANCUSKI

Kwiatkowska Sylwia - ED.WCZESN.

Haba-Palla Dominika - ED.WCZESN.

Kąpielska Katarzyna- ED.WCZESN.

Kurowska Anna - ED.WCZESN.

Kauc Joanna - ED.WCZESN.

Pietrzyk Ewa - ED.WCZESN.

Rybak Dorota- ED.WCZESN.

Kalińska-Iciek Ewa - J.POLSKI

Okońska Małgorzata - J.POLSKI

Stępień Jolanta - J.POLSKI, ETYKA

Warzywoda-Rock Monika - J.POLSKI

Kantorska-Ciechanowska Magdalena - PLASTYKA, TECHNIKA

JADWIGA RACZYŃSKA - MUZYKA

Staszczyk Izabela - INFORMATYKA, TECHNIKA

Krupa Bożena - BIBLIOTEKA

Kurowska Maria - MATEMATYKA

Niewola Jolanta - MATEMATYKA

Skobel Joanna - MATEMATYKA

Szewc Jakub - MATEMATYKA

Leder-Zielińska Elżbieta - BIOLOGIA PO FRAN.

Iskierka Marcin - HISTORIA PO FRAN.

Dąbrowski Arkadiusz - HISTORIA

Otomańska-Klemba Danuta - HISTORIA, WDŻ

Banasiak Jacek - GEOGRAFIA

Pająk Agnieszka - BIOLOGIA

Niepsuj Joanna - FIZYKA

Wojtaszczyk Violeta - CHEMIA

Szuligowska Iwona - ŚWIETLICA

Szymańska Jolanta - ŚWIETLICA

Lecheńska Mirosława - ŚWIETLICA

Wielądek Maria - ŚWIETLICA