top of page

KADRA PEDAGOGICZNA

DYREKTOR SZKOŁY:
Magdalena Prokaryn - Dynarska


WICEDYREKTOR SZKOŁY:

Joanna Iwanicka

PSYCHOLOG/PEDAGOG SZKOLNY:

Marta Wira - psycholog
Paulina Gumienna - pedagog

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Małgorzata Tomicka
iod@sp1.elodz.edu.pl

Przydział klas:

Ia - Dorota Rybak
Ib - Joanna Kauc
Ic - Katarzyna Kąpielska
IIa- Dominika Haba-Palla
IIb - Sylwia Kwiatkowska
IIIa - Anna Kurowska
IIIb- Ewa Pietrzyk
IVa - Aleksandra Graczyk
IVb - Izabela Staszczyk
IVc - Michał Baiński
Va- Marta Fesnak
Vb - Mikołaj Molenda
VIa - Jacek Banasiak
VIb - Ewa Kalińska - Iciek
VIIa - Jakub Szewc
VIIb - Agnieszka Pająk
VIIa - Monika Warzywoda - Rock
VIIIa - Andrzej Zybert
VIIIb - Anna Żądło -Sobiepańska
VIIIc - Arkadiusz Dąbrowski

Bandoch Jagoda - WF

Borowiecka Monika - WF

Molenda Mikołaj - WF

Zybert Andrzej - WF

Michał Baiński - WF

Boratyńska Aleksandra - RELIGIA

Moszczyńska Aleksandra - RELIGIA

Demus-Stankiewicz Magdalena - J.ANGIELSKI

Fesnak Marta- J.ANGIELSKI

Graczyk Aleksandra- J.ANGIELSKI

Iwanicka Joanna- J.ANGIELSKI

Nina Piotrowska  - J.ANGIELSKI

Żądło-Sobiepańska Anna - J.FRANCUSKI

Kwiatkowska Sylwia - ED.WCZESN.

Haba-Palla Dominika - ED.WCZESN.

Kąpielska Katarzyna- ED.WCZESN.

Kurowska Anna - ED.WCZESN.

Kauc Joanna - ED.WCZESN.

Pietrzyk Ewa - ED.WCZESN.

Rybak Dorota- ED.WCZESN.

Kalińska-Iciek Ewa - J.POLSKI

Okońska Małgorzata - J.POLSKI

Stępień Jolanta - J.POLSKI, ETYKA

Warzywoda-Rock Monika - J.POLSKI

Kantorska-Ciechanowska Magdalena - PLASTYKA, TECHNIKA

Krzysztof Biskupski - MUZYKA

Staszczyk Izabela - INFORMATYKA, TECHNIKA

Krupa Bożena - BIBLIOTEKA

Kurowska Maria - MATEMATYKA

Niewola Jolanta - MATEMATYKA

Skobel Joanna - MATEMATYKA

Szewc Jakub - MATEMATYKA

Marlena Pustelnik  - BIOLOGIA PO FRAN.

Iskierka Marcin - HISTORIA PO FRAN.

Dąbrowski Arkadiusz - HISTORIA

Otomańska-Klemba Danuta - HISTORIA, WDŻ

Banasiak Jacek - GEOGRAFIA

Pająk Agnieszka - BIOLOGIA

Niepsuj Joanna - FIZYKA

Wojtaszczyk Violeta - CHEMIA

Szuligowska Iwona - ŚWIETLICA

Szymańska Jolanta - ŚWIETLICA

Lecheńska Mirosława - ŚWIETLICA

Wielądek Maria - ŚWIETLICA

 

bottom of page