OBIADY

UCHWAŁA Nr XXVIII/568/08 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dn. 12 marca 2008r.


UWAGA!

Płatność za obiady w miesiącu czerwcu wynosi: 90 zł.
Dokonując wpłaty proszę samodzielnie uwzględnić zgłoszone dni nieobecności dziecka w szkole.
Cena jednego obiadu wynosi 6 zł. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na podany poniżej numer konta do dnia 10.06.2022r.


37 1240 1037 1111 0011 0918 9197
UWAGA NOWY NUMER KONTA

Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty.
W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka,
klasę oraz przy odliczeniach czego dotyczy odliczenie.
Nieobecności dziecka proszę zgłaszać wyłącznie telefonicznie lub na adres mailowy: kontakt@zsp8-lodz.pl . Zgłoszenie poprzez inne źródło komunikacyjne nie będzie brane pod uwagę.