top of page

OBIADY

UCHWAŁA Nr XXVIII/568/08 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dn. 12 marca 2008r. 


UWAGA!!!​ 

Płatność we wrześniu 2023 r. wynosi: 133 zł. 

Cena jednego obiadu wynosi 7 zł. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną
na podany poniżej numer konta do dnia 10.09.2023r. 

37 1240 1037 1111 0011 0918 9197 

Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty. 

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka,
klasę oraz przy odliczeniach czego dotyczy odliczenie. 
Nieobecności dziecka proszę zgłaszać wyłącznie telefonicznie 
lub na adres mailowy: kontakt@zsp8-lodz.pl . 
Zgłoszenie poprzez inne źródło komunikacyjne nie będzie brane pod uwagę. 
Nieuiszczenie opłaty do dnia 10.09.2023 r. oznacza zaprzestanie wydawania posiłku dla dziecka począwszy od pierwszego dnia po terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

JADŁOSPIS
bottom of page