top of page

OBIADY

UCHWAŁA Nr XXVIII/568/08 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dn. 12 marca 2008r.


UWAGA!!!​

Płatność w marcu 2023 r. wynosi: 161 zł.

Cena jednego obiadu wynosi 7 zł. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na
podany poniżej numer konta do dnia 10.03.2023r.37 1240 1037 1111 0011 0918 9197

Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty.

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz przy odliczeniach czego dotyczy odliczenie.
Nieobecności dziecka proszę zgłaszać wyłącznie telefonicznie
lub na adres mailowy: kontakt@zsp8-lodz.pl .
Zgłoszenie poprzez inne źródło komunikacyjne nie będzie brane pod uwagę.
Brak wpłaty do dnia 10.03.2023 r. będzie skutkowało niewpuszczeniem dziecka na obiady.

 

 

 

bottom of page