OBIADY

UCHWAŁA Nr XXVIII/568/08 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dn. 12 marca 2008r.

Opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc. Opłatę za miesiąc styczeń  i wrzesień wnosi się do dnia
5 stycznia i 5 września.

W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością zachowania dystansu zwracamy się z prośbą
o dokonywanie wpłat za obiady tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na podany poniżej
NOWY numer konta:

 

66 1560 0013 2014 0624 5000 0003

 

UWAGA !!!

Opłata za obiady w miesiącu październiku wynosi 120 zł.
Cena jednego obiadu wynosi 6 zł. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną na podany poniżej numer konta do dnia 10 października 2021r.

66 1560 0013 2014 0624 5000 0003

Dokonując wpłaty proszę uwzględnić zgłoszoną liczbę dni nieobecności dziecka w szkole.
 

W treści przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.